Công ty Leaders Tech

Integral disaster prevention system
Leaders Tech is putting the greatest effort to lead firefighting and disaster prevention industries.

Tên công ty Leaders Tech Co., Ltd. (CEO : GeunChang Yuk)
Địa chỉ (Zip code : 14555) 39, Bucheon-ro 208beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Số điện thoại Tel : +82-32-611-2119, Fax : +82-32-611-2116
Sản phẩm Fire receiver / CCFL exit light / Seat footlight / Smoke detector / Sight alarm / Emergency light / Evacuee guidance line / Alarm set

(Bộ phận chữa cháy / Đèn thoát khỏi CCFL / Đèn bàn ghế / Máy dò khói / Cảnh báo / Ánh sáng khẩn cấp / Đường dẫn hướng dẫn thoát hiểm / Bộ cảnh báo)

Quyền sở hữu trí tuệ 5 registered patents / 1 registered design / 1 registered product / 180 certificates of Korea Fire Industry Technology Institute / 8 performance technologies acknowledged by Korea Fire Industry Integral Disaster Technology Institute Integral Disaster Prevention System

(Đã đăng kí 5 bằng sáng chế / 1 thiết kế đã đăng ký / 1 sản phẩm đã đăng ký / 180 giấy chứng nhận của Viện Công nghệ Công nghiệp Hỏa hoạn / 8 công nghệ hiệu suất được công nhận bởi Viện Công nghệ Chống cháy Trung Quốc)